Alcaldesa de Viña expresa su negativa sobre devolver moai a Rapa Nui