Claudia Mix genera polémica por comentarios en entrevista, frente a situación de países latinoamericanos